Locatie Radiumstraat 

Radiumstraat 2A 

9743 SP Groningen

Telefoon 050 3210489  

                 050 3210490

W.A. VAN LIEFLANDSCHOOL GRONINGEN

Locatie Paterswoldseweg

Paterswoldseweg 131 

9724 BE Groningen
telefoon 050 3210488

 

1/2

Groepen Paterswoldseweg

De VSO afdeling van de van Lieflandschool is verdeeld over twee locaties. Elke locatie heeft een eigen onderwijsprogramma toegespitst op de onderwijsbehoeftes van de leerlingen.

 

Op de locatie Paterswoldseweg worden leerlingen geplaatst die meer dan de gemiddelde zml leerling gebaat zijn bij een veilige leeromgeving. Regelmaat, veiligheid, structuur en herhaling zijn de pijlers voor een voorspoedige ontwikkeling van deze leerlingen. Daarom wordt het onderwijs in de Totaalpakketgroepen (TP groepen) gegeven door een klein, vast team van docenten en assistenten, die alle vakken geven. Hiermee wordt het aantal wisselingen van docenten tot het minimum beperkt en kent de klassenleiding de (onderwijs) behoeftes van hun leerlingen heel goed. De TP groepen zijn gesitueerd in een aparte vleugel van het gebouw. Zo wordt leren in een rustige, veilige leeromgeving gewaarborgd.  

 

Vaste procedures in het onderwijsaanbod zijn van groot belang. Hierdoor wordt de dag voorspelbaar en dit is een van de voorwaarden voor deze leerlingen om zich te kunnen ontwikkelen. Herhaling van leerstof en gedragsregels leidt uiteindelijk tot het zelfstandig kunnen toepassen ervan. 

Het leren in de TP groepen wordt zoveel mogelijk visueel ondersteund. Zo wordt er veelvuldig gewerkt met stappenplannen, waarin de uit te voeren taak door middel van foto’s en/of picto’s al dan niet aangevuld met korte, eenvoudige zinnen in kleine stapjes wordt gevisualiseerd. Deze stappenplannen worden ook gebruikt voor het aanleren en ondersteunen van gewenst gedrag.  

 

De huidige afdeling op de locatie Paterswoldseweg bestaat uit vijf verschillende TP groepen. De leerlingen variëren in leeftijd van 12 tot 20 jaar. De profielen en leeftijden van de leerlingen zijn per groep heel verschillend en daarmee is ook het onderwijsaanbod in elke groep anders. Bij de samenstelling van de groepen wordt gekeken naar onderwijs- en zorgbehoefte, leeftijd en combinaties van leerlingen. In de TP groepen worden leerlingen geplaatst met het TP profiel, profiel1 en profiel 2.

>>> klik hier voor meer informatie over de profielen.

 

Groepen met leerlingen met voornamelijk een TP profiel besteden aandacht aan de praktische toepassing van de cognitieve vakken. (taal en rekenen) Het onderwijs richt zich op het aanleren van praktische vaardigheden die nodig zijn voor het latere wonen, werken en recreëren. Er wordt dagelijks aandacht besteed aan het aanleren van functionele globaal woorden waarmee leerlingen zich beter kunnen redden in onze maatschappij. Denk hierbij aan het herkennen van woorden van dagelijkse benodigdheden. Ook werken we aan het  praktisch rekenen met geld en het klokkijken, wat de zelfstandigheid bevordert. In de praktische context van boodschappen doen en koken krijgen alle leerlingen een dergelijk cognitief aanbod.

 

Ook is er een groep met jonge leerlingen (12 – 15 jaar) met profiel 1, waarbij het onderwijs zich richt op het leren lezen en rekenen. Met behulp van de methode Veilig Stap voor Stap wordt het leren lezen aangeboden en de methodes de Rekenboog  en Rekenzeker worden gebruikt voor het rekenonderwijs. In deze groep is er uiteraard ook aandacht voor de praktische vakken. Alle TP leerlingen hebben het vak koken en boodschappen opgenomen in hun weekplanning.

 

In nog een andere groep worden leerlingen met profiel 1 en profiel 2 geplaatst, die allemaal naast een (lichte) verstandelijke beperking ook bekend zijn met PDD NOS en/of ADHD.

Deze leerlingen kunnen allemaal rekenen en lezen en daarom wordt hier lesgegeven met weer andere methodes. (Nieuwsbegrip en Rekenzeker)

 

Veel van de TP leerlingen blijven op school totdat ze 20 jaar zijn. Alle leerlingen hebben een forse achterstand in de mondelinge taal. Daarom is de afdeling vorig jaar gaan werken met projecten waarbij elke keer nieuwe woorden en begrippen worden gekoppeld aan zinvolle thema’s. Een aantal thema’s waaraan elk jaar gewerkt wordt zijn: boodschappen doen, horeca, verkeer en kunst Ook hierbij geldt dat herhaling noodzakelijk is om de mondelinge taal van de leerlingen te verbeteren.

 

Alle leerlingen krijgen het vak productie aangeboden. De school heeft hierbij een samenwerking met het bedrijf Perkin Elmer, waarbij leerlingen eenvoudig productiewerk verrichten. Hiermee trainen we de zogenaamde arbeidsvaardigheden zoals doorwerken, taakgericht en zelfstandig werken en samenwerken. Vanaf 15 a 16 jaar krijgen de leerlingen arbeidstraining. Hierbij gaan leerlingen in kleine groepen werken buiten de school. Bijv. In de kinderboerderij in het Stadspark en bij een voetbalkantine in Winsum.

Arbeidstraining en het vak productie worden eveneens gegeven door de mentoren van de eigen groepen. Aan het eind van de schoolloopbaan krijgt elk kind een individuele stage. In overleg met ouders kiezen we een stageplek die past bij de belangstelling en het niveau van de leerling.

 

In de TP groepen hebben wij oog voor uw kind. Wij bieden onderwijs op maat in een veilige, vertrouwde leeromgeving. Met de juiste ondersteuning en individuele aandacht kunnen onze leerlingen veel leren, dat weten wij uit ervaring.

We willen de leerlingen begeleiden naar een zo zelfstandig en zelfbewust mogelijke deelname aan de maatschappij. Dat is onze passie.