Locatie Radiumstraat 

Radiumstraat 2A 

9743 SP Groningen

Telefoon 050 3210489  

                 050 3210490

W.A. VAN LIEFLANDSCHOOL GRONINGEN

Locatie Paterswoldseweg

Paterswoldseweg 131 

9724 BE Groningen
telefoon 050 3210488

 

12 Mar 2020

16 Oct 2019

11 Mar 2019

11 Oct 2017

Please reload

Recente berichten

Kijk bij 'Links', boven aan de hoofdpagina, voor informatie over tegemoetkoming studiekosten.

1 Jul 2019

 

Voor wie?

Voor ouders van scholieren (voortgezet onderwijs of mbo) jonger dan 18 jaar. Of voor studenten (mbo/hbo/wo) ouder dan 30 jaar.

Voorwaarden

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor het Studiefonds. Meer informatie over de voorwaarden vindt u in de officiële regeling.

Hebt u een tijdelijke of vaste baan of ontvangt u een uitkering? Dan mag uw inkomen niet hoger zijn dan in onderstaande tabel aangegeven. Voor het schooljaar 2018/2019 kijken we naar het bruto (gezins)inkomen in 2016.

Bruto gezinsinkomen 2016

Alleenstaand zonder kinderen€ 17.160

Samenwonend zonder kinderen€ 22.741

Gezin met 1 kind€ 23.437

Gezin met 2 kinderen€ 24.136

Gezin met 3 kinderen€ 24.836

Gezin met 4 of meer kinderen€ 25.529

Bent u zelfstandig ondernemer? Dan kijken wij welk bedrag u in 2016 uit uw bedrijf hebt onttrokken voor privégebruik. Dat bedrag mag niet hoger zijn dan in de onderstaande tabel aangegeven.

Alleenstaand zonder kinderen€ 14.300

Samenwonend zonder kinderen€ 18.951

Gezin met 1 kind€ 19.531

Gezin met 2 kinderen€ 20.113

Gezin met 3 kinderen€ 20.697

Gezin met 4 of meer kinderen€ 21.247

 

Welke opleiding doet u of uw kind?

 • Scholier (vo)

 • Scholier (mbo)

 • Student (mbo/hbo/wo)

Relevante documenten
 • Reglement Provinciaal Groninger Studiefonds

  06 december 2018, PDF - 221,34 KB

Procedure

U doet een aanvraag

U kunt de subsidie online aanvragen. Wilt u liever een schriftelijke aanvraag doen? Bel dan met het Studiefonds, telefoon: 050 - 316 43 21.

U heeft de volgende gegevens nodig:

 • Het adres van de opleidingsinstelling.

 • Uw bankrekeningnummer (IBAN).

 • Van uw werkgever of uitkeringsinstantie: jaaropgave 2016 van ouders of verzorgers en als u ouder bent dan 30 van u zelf.

 • Van de Belastingdienst: belastingaangifte 2016.

 •  Uw verblijfsvergunning.

 • Een bewijs van inschrijving van de opleiding. U kunt dit bewijs van inschrijving opvragen bij de administratie van de school. Als het schooljaar nog niet begonnen is, kunt u de schoolverklaring op een later moment naar ons toesturen.

Aanvraagformulier Studiefonds

Het Studiefonds toetst en besluit

Hebt u nog vragen?

Komt u er niet helemaal uit of u geld kunt krijgen van het Studiefonds? Neem dan contact met ons op:

Telefoon: 050 - 316 43 21
E-mail: studiefonds@provinciegroningen.nl

 

 

 

 

 

 

 

Please reload

Archief
Please reload