12 Mar 2020

16 Oct 2019

11 Mar 2019

11 Oct 2017

Please reload

Recente berichten

Kijk bij 'Links', boven aan de hoofdpagina, voor informatie over tegemoetkoming studiekosten.

1 Jul 2019

 

Voor wie?

Voor ouders van scholieren (voortgezet onderwijs of mbo) jonger dan 18 jaar. Of voor studenten (mbo/hbo/wo) ouder dan 30 jaar.

Voorwaarden

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor het Studiefonds. Meer informatie over de voorwaarden vindt u in de officiële regeling.

Hebt u een tijdelijke of vaste baan of ontvangt u een uitkering? Dan mag uw inkomen niet hoger zijn dan in onderstaande tabel aangegeven. Voor het schooljaar 2018/2019 kijken we naar het bruto (gezins)inkomen in 2016.

Bruto gezinsinkomen 2016

Alleenstaand zonder kinderen€ 17.160

Samenwonend zonder kinderen€ 22.741

Gezin met 1 kind€ 23.437

Gezin met 2 kinderen€ 24.136

Gezin met 3 kinderen€ 24.836

Gezin met 4 of meer kinderen€ 25.529

Bent u zelfstandig ondernemer? Dan kijken wij welk bedrag u in 2016 uit uw bedrijf hebt onttrokken voor privégebruik. Dat bedrag mag niet hoger zijn dan in de onderstaande tabel aangegeven.

Alleenstaand zonder kinderen€ 14.300

Samenwonend zonder kinderen€ 18.951

Gezin met 1 kind€ 19.531

Gezin met 2 kinderen€ 20.113

Gezin met 3 kinderen€ 20.697

Gezin met 4 of meer kinderen€ 21.247

 

Welke opleiding doet u of uw kind?

 • Scholier (vo)

 • Scholier (mbo)

 • Student (mbo/hbo/wo)

Relevante documenten
 • Reglement Provinciaal Groninger Studiefonds

  06 december 2018, PDF - 221,34 KB

Procedure

U doet een aanvraag

U kunt de subsidie online aanvragen. Wilt u liever een schriftelijke aanvraag doen? Bel dan met het Studiefonds, telefoon: 050 - 316 43 21.

U heeft de volgende gegevens nodig:

 • Het adres van de opleidingsinstelling.

 • Uw bankrekeningnummer (IBAN).

 • Van uw werkgever of uitkeringsinstantie: jaaropgave 2016 van ouders of verzorgers en als u ouder bent dan 30 van u zelf.

 • Van de Belastingdienst: belastingaangifte 2016.

 •  Uw verblijfsvergunning.

 • Een bewijs van inschrijving van de opleiding. U kunt dit bewijs van inschrijving opvragen bij de administratie van de school. Als het schooljaar nog niet begonnen is, kunt u de schoolverklaring op een later moment naar ons toesturen.

Aanvraagformulier Studiefonds

Het Studiefonds toetst en besluit

Hebt u nog vragen?

Komt u er niet helemaal uit of u geld kunt krijgen van het Studiefonds? Neem dan contact met ons op:

Telefoon: 050 - 316 43 21
E-mail: studiefonds@provinciegroningen.nl

 

 

 

 

 

 

 

Please reload

Archief
Please reload