Locatie Radiumstraat 

Radiumstraat 2A 

9743 SP Groningen

Telefoon 050 3210489  

                 050 3210490

W.A. VAN LIEFLANDSCHOOL GRONINGEN

Locatie Paterswoldseweg

Paterswoldseweg 131 

9724 BE Groningen
telefoon 050 3210488

 

1/4

Stage profiel arbeid /beschut werken

Als onderdeel van de arbeidstoeleiding is de stage een belangrijk aspect van het onderwijsaanbod in het VSO. 

Een stage wordt altijd vooraf gegaan door arbeidstraining. Wanneer de leerling ongeveer 16/17 jaar is en er een uitstroomrichting is gekozen wordt er een stageplek gezocht. De leerling maakt samen met de mentor, het stagebureau en ouders de keuze voor een stageplek. Binnen het uitstroomprofiel beschut werken en arbeid zal dit in de meeste gevallen een stageplek zijn binnen het vrije bedrijf of bij een overheidsinstelling. 

Het stagetraject  heeft een fasegewijze opbouw:

 

Oriënterende/verkennende stage

De leerling doet ervaring op met andere collega's en een andere voor hem/haar  nieuwe begeleiding. In tegenstelling tot de arbeidstraining is er nu geen directe begeleiding van een mentor van school. Tijdens deze stage wordt zichtbaar of de leerling over voldoende arbeidsvaardigheden beschikt en of hij of zij zich prettig voelt in deze nieuwe werkomgeving.

Gedurende de stage wordt regelmatig schriftelijk verslag gedaan van de resultaten en vorderingen. De leerling beschrijft zijn of haar eigen leerproces in een digitaal portfolio. 

 

Plaatsingsstage

Als blijkt dat een leerling  een stageplek heeft die passend is, kan dit overgaan in een stage gericht op toekomstige plaatsing. Tijdens deze stage zal de leerling zich verder ontwikkelen op het gebied van werknemersvaardigheden en vakspecifieke vaardigheden. 

In deze periode zal er ook nauw contact zijn met de gemeente over de route naar arbeid. 

Aan de hand van de stage evaluaties  wordt besloten op welk moment de leerling van school over gaat naar werk.