top of page

Bestuur

De W.A. van Lieflandschool is een openbare school voor Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet speciaal onderwijs (VSO) voor zeer moeilijk lerende kinderen. De school wordt bezocht door leerlingen met een cluster 3 indicatie uit de stad Groningen en de regio. 


Het bestuur van de school wordt gevormd door O2G2, Openbaar Onderwijs Groep Groningen.
 

>>> lees meer over O2G2

 

Alle scholen zijn verplicht om in hun schoolgids en schoolplan aan te geven welk beleid ze voeren met betrekking tot sponsoring.

 

Tien organisaties, waaronder de besturenorganisaties (PO Raad en VO Raad) en het ministerie van onderwijs, hebben in 2015 een convenant ondertekend dat handelt over sponsoring in het primair en voortgezet onderwijs. Het convenant betreft de periode 2015-2018.

Ons schoolbestuur, O2G2, onderschrijft dit convenant.

 

De belangrijkste uitgangspunten van het convenant zijn:

 

  • samenwerking tussen scholen en bedrijven dient ten goede komt aan het leer- en ontwikkelingsproces van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs;

  • samenwerking impliceert ook sponsoring en het is van belang  om die sponsoring aan heldere regels en afspraken te binden;

  • regels en afspraken voorzien in ieder geval dat er geen vormen van sponsoring ontstaan die een negatief effect hebben op de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van leerlingen;

  • voor  bedrijvenstaat  hun maatschappelijke betrokkenheid voorop als zij scholen sponsoren;

  • bevoegde gezagsorganen van scholen gaan op een zorgvuldige en voor alle betrokkenen transparante wijze met sponsoring om. Lees het convenant door op Convenant sponsoring 2015-2018 te klikken

 

Het convenant staat op de site van O2G2: www.o2g2.nl​
 

O2G2

O2G2
bottom of page