top of page

Locaties

VSO: Locatie Paterswoldseweg: Leerlingen met TP profiel en profiel 1


De leerlingen in deze groepen hebben een TP profiel of een combinatie van TP en profiel 1.  Deze leerlingen hebben een verstandelijke beperking, veelal in combinatie met een psychiatrische stoornis. Hierdoor zijn ze kwetsbaar en aangewezen op een vaste structuur en een veilige, rustige omgeving. De leerlingen variëren in de leeftijd van 12 – 20 jaar. Het vakonderwijs wordt gegeven door de mentoren van de eigen groepen. De klassen zijn gelegen in een rustige vleugel van het gebouw.


De groepsgrootte varieert van 10 tot 12 leerlingen. Het rooster wordt centraal en/of per leerling aangegeven door middel van picto’s of eenvoudige woorden. Het leren wordt zoveel mogelijk visueel ondersteund. Alle vakken worden gegeven door het eigen team van de TP groepen.  Er is een keuze gemaakt in het cognitieve aanbod. Sommige leerlingen kunnen lezen en krijgen een aanbod in dit vak. Veel leerlingen hebben niet leren lezen. Er wordt dan aandacht besteed aan het aanleren van functionele globaalwoorden, waarmee leerlingen zich beter kunnen redden in onze maatschappij. Denk hierbij aan het herkennen van woorden van dagelijkse benodigdheden. Ook de mondelinge taal krijgt veel aandacht. Via het werken aan thema’s wordt de woordenschat uitgebreid.


Arbeidstraining en het vak productie worden eveneens gegeven door de mentoren van de eigen groepen. Het onderwijs richt zich op het aanleren van praktische vaardigheden die nodig zijn voor het later wonen, werken en recreëren.
 
 
 
VSO: Locatie Bessemoerstraat: Leerlingen met profiel 2 en profiel 3

De leerlingen van de VSO doorlopen de school in 3 fases waarin ze een onderwijsprogramma krijgen aangeboden dat steeds meer toegespitst is op het latere werken, wonen en recreëren. 

 

1 Brugklas:

De leerlingen in deze klassen variëren in de leeftijd van 12-14 jaar. Het accent ligt hier op het cognitieve vakkenaanbod. Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de taak– werkhouding en het vergroten van de sociale competenties.

 

2 Oriëntatie jaar:

De leerlingen in het oriënterend jaar zijn gemiddeld 15 en 16 jaar oud. In dit jaar oriënteren de leerlingen zich in de verschillende uitstroomrichtingen. Aan het einde van dit schooljaar maakt de leerling een keuze in welke richting hij verder gaat. 

 

3 Uitstroom:

Vanaf 16 jaar worden de leerlingen geplaatst in de uitstroomgroep. In de  eerste twee jaar nemen de leerlingen deel aan arbeidstraining. Hierbij voeren de leerlingen werkzaamheden uit onder begeleiding van een leerkracht van school. In het tweede jaar gaan ze één dag extern stage lopen en in het derde jaar wordt dit uitgebreid naar vier dagen.

bottom of page