top of page

Missie & Visie

De W.A. van Lieflandschool is een openbare school voor Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet speciaal onderwijs (VSO) voor zeer moeilijk lerende kinderen.

De school wordt bezocht door leerlingen met een cluster 3 indicatie uit de stad Groningen en de regio. 


Eén van de belangrijke kenmerken van ons onderwijs is de gefaseerde toeleiding naar het latere wonen, werken en recreëren. Door middel van onderwijs binnen en buiten de school (stages, woontraining en arbeidstraining) wordt gestreefd naar een zo volwaardig mogelijke deelneming aan de samenleving en een zinvolle besteding van de vrije tijd. 

 

Onze missie:

Het leren van onze leerlingen binnen en buiten de school brengen wij - samen met de leerling – met elkaar in verbinding.  

 

Onze visie:

Wij zien het als onze taak om de VSO leerlingen voor te bereiden op een passende deelname aan de maatschappij, waarbij wonen, werken, vrije tijd en burgerschap de domeinen zijn waarin leerlingen een onderwijs aanbod krijgen waarmee zij een zo hoog mogelijke zelfredzaamheid bereiken.  

Ons motto: "Wij werken aan werk"

Schoolgids

bottom of page