top of page

Brugklassen

Iedere leerling komt tot zijn recht

De brugklasperiode bestaat uit gemiddeld drie jaar. De leeftijd van de leerlingen binnen de groep varieert  van 12 t/m 14 jaar. De groepen worden ieder schooljaar met zorg samengesteld zodat elke leerling zo goed mogelijk tot zijn recht kan komen. Hierbij wordt bijvoorbeeld  gekeken naar de sociaal emotionele ontwikkeling.  De leerlingen krijgen van hun mentor, die daarbij worden geassisteerd door een klasse-assistent, les in hun eigen stamgroep, op hun eigen niveau.
 

Cognitieve vaardigheden

In de brugklas ligt het accent op de cognitieve vaardigheden als rekenen, taal, begrijpend lezen.  We maken gebruik van de methoden Taal op Maat voor spelling en taal en RekenZeker voor rekenen. Daarnaast werken we met Nieuwsbegrip voor begrijpend lezen.

 

Leren leren & sociale competentie

Naast de cognitieve vakken besteden we aandacht aan leren leren en sociale competentie.
De methode 'Kinderen en zijn sociale talenten' besteedt onder andere aandacht aan; samen spelen, samen werken, opkomen voor jezelf en een taak uitvoeren.  Door het oefenen leer je omgaan met conflicten, hulp vragen, samenwerken, plannen en mag je zijn wie je bent.

De leerlingen werken  daarnaast voor 'leren leren' met een weektaak. Dit bevordert het zelfstandig werken, het  biedt structuur en veiligheid. De leerlingen krijgen autonomie, ze bepalen bijvoorbeeld zelf de volgorde van de te maken taken, ze leren omgaan met uitgestelde aandacht en hebben verantwoordelijkheid.

bottom of page