top of page

Ziekte & Verzuim

In geval van ziekte of verzuim anderszins is het van belang dat de school en het taxibedrijf door u op de hoogte gebracht worden. Wij zetten ons in om samen met de ouders en de klassenleiding het schoolverzuim zo gering mogelijk te laten zijn. Onwettig schoolverzuim komt zelden voor, maar wordt met kracht bestreden. De leerkracht is verplicht het schoolverzuim bij te houden en de school legt hierover verantwoording af aan de inspectie en aan leerplichtambtenaren van de gemeenten waaruit de leerlingen komen. Er wordt aan de leerlingen in het algemeen geen vrijstelling van onderwijs gegeven. Wanneer blijkt dat er sprake is van ongeoorloofd verzuim wordt er contact opgenomen met de leerplichtambtenaar

 

Wilt u, in geval van ziekte, uw kind graag vóór 8:30 bij ons afmelden?

 

Dit kan telefonisch, per email of via het formulier.

 

Dat kan op de volgende telefoonnummers:

 

050 5201160
voor de locatie Paterswoldseweg

 

050 5792281 of 050 5772178
voor de locatie Bessemoer 

 

U kunt ook onderstaande formulier invullen.

Afwezigheidsformulier

We hebben uw bericht ontvangen, bedankt voor het melden van de afwezigheid.

bottom of page