top of page
Recente berichten

Kijk bij 'Links', boven aan de hoofdpagina, voor informatie over tegemoetkoming studiekosten


Voor wie?

Voor ouders van scholieren (voortgezet onderwijs of mbo) jonger dan 18 jaar. Of voor studenten (mbo/hbo/wo) ouder dan 30 jaar.

Voorwaarden

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor het Studiefonds. Meer informatie over de voorwaarden vindt u in de officiële regeling.

Hebt u een tijdelijke of vaste baan of ontvangt u een uitkering? Dan mag uw inkomen niet hoger zijn dan in onderstaande tabel aangegeven. Voor het schooljaar 2018/2019 kijken we naar het bruto (gezins)inkomen in 2016.

Bruto gezinsinkomen 2016

Alleenstaand zonder kinderen€ 17.160

Samenwonend zonder kinderen€ 22.741

Gezin met 1 kind€ 23.437

Gezin met 2 kinderen€ 24.136

Gezin met 3 kinderen€ 24.836

Gezin met 4 of meer kinderen€ 25.529

Bent u zelfstandig ondernemer? Dan kijken wij welk bedrag u in 2016 uit uw bedrijf hebt onttrokken voor privégebruik. Dat bedrag mag niet hoger zijn dan in de onderstaande tabel aangegeven.

Alleenstaand zonder kinderen€ 14.300

Samenwonend zonder kinderen€ 18.951

Gezin met 1 kind€ 19.531

Gezin met 2 kinderen€ 20.113

Gezin met 3 kinderen€ 20.697

Gezin met 4 of meer kinderen€ 21.247

Welke opleiding doet u of uw kind?

  • Scholier (vo)

  • Scholier (mbo)

  • Student (mbo/hbo/wo)

Relevante documenten

  • Reglement Provinciaal Groninger Studiefonds

06 december 2018, PDF - 221,34 KB

Procedure

U doet een aanvraag

U kunt de subsidie online aanvragen. Wilt u liever een schriftelijke aanvraag doen? Bel dan met het Studiefonds, telefoon: 050 - 316 43 21.

U heeft de volgende gegevens nodig:

  • Het adres van de opleidingsinstelling.

  • Uw bankrekeningnummer (IBAN).

  • Van uw werkgever of uitkeringsinstantie: jaaropgave 2016 van ouders of verzorgers en als u ouder bent dan 30 van u zelf.

  • Van de Belastingdienst: belastingaangifte 2016.

  • Uw verblijfsvergunning.

  • Een bewijs van inschrijving van de opleiding. U kunt dit bewijs van inschrijving opvragen bij de administratie van de school. Als het schooljaar nog niet begonnen is, kunt u de schoolverklaring op een later moment naar ons toesturen.

Aanvraagformulier Studiefonds

Het Studiefonds toetst en besluit

Hebt u nog vragen?

Komt u er niet helemaal uit of u geld kunt krijgen van het Studiefonds? Neem dan contact met ons op:

Telefoon: 050 - 316 43 21 E-mail: studiefonds@provinciegroningen.nl


Archief
bottom of page