top of page
Recente berichten

Vervolg maatregelen Coronavirus

Voorzitter College van Bestuur

2 april 2020

Aan alle ouders van leerlingen van de scholen in het primair onderwijs van

Openbaar Onderwijs Groningen

Vervolg coronamaatregelen

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Op dinsdag 31 maart heeft de overheid de coronamaatregelen voor het onderwijs verlengd tot en met de meivakantie. We vinden het belangrijk om u mee te nemen in een aantal onderwerpen en de aanpak voor de scholen van Openbaar Onderwijs Groningen.

Verlenging sluiting inclusief de meivakantie

Dit betekent dat alle locaties van onze basisscholen in het primair onderwijs tot en met 10 mei gesloten blijven voor klassikaal onderwijs. We nemen hierbij het advies van de beroepsvereniging primair onderwijs over om de bestaande vakantieplanning (in ons geval twee weken meivakantie) te handhaven. Als er tussentijds geen wijziging in het overheidsbeleid komt, gaan de leerlingen op 11 mei weer naar school. Uiteraard ontvangt u voor die tijd hierover bericht.

Noodopvang

We blijven ons inzetten voor de noodopvang van leerlingen van ouders met een vitaal beroep, ook in de meivakantie. Samen met de kinderopvangorganisaties wordt (ook landelijk) bekeken in welke vorm we hier invulling aan geven.

Tips en tools

We merken dat er vraag is naar mogelijkheden tot leren op afstand en de digitale hulpmiddelen.

We zien dat op alle scholen hierin steeds meer stappen worden gezet. Op veel scholen loopt dit heel mooi. Tegelijk merken we dat er ook veel vragen zijn. De instructies en het lesmateriaal ontvangt u primair van school en de leerkrachten. Aanvullend willen we een aantal tips en tools aandragen voor het leren thuis. Kijkt u vooral even rond op deze pagina voor ouders en leerlingen over thuisleren.

Leren op afstand: hartelijk dank!

We weten dat we veel van u vragen. Onderwijs geven is niet iets simpels. Toch wordt nu van u gevraagd om uw kind te begeleiden bij het leren. In een ruimte die er niet speciaal voor gemaakt is, terwijl u wellicht ook nog thuis aan het werk bent. En dát in een van de meest uitdagende en bijzondere tijden die we in Nederland meemaken.

Waar wij als bestuur en scholen een sprint hebben ingezet om er voor te zorgen dat alle kinderen thuis aan het werk kunnen, loopt u nu de marathon. Om het thuis allemaal voor elkaar te krijgen, dag in dag uit. We willen we u graag laten weten dat we aan u denken en dankbaar zijn voor uw inzet! Als we iets voor u kunnen betekenen in de komende weken, schroom dan niet om dit aan ons of de schoolleiding en leerkrachten te vragen. Pas goed op uzelf, uw gezin en op uw omgeving.

Met vriendelijke groet,

De heer Theo Douma

Voorzitter College van Bestuur


Archief
bottom of page